RSC - Ara Vinc S.L.

Responsabilitat Social Corporativa (RSC)

A Ara Vinc apostem per una estratègia empresarial que fomenti l"ocupació i la cohesió social a través d"accions responsables en matèries com l"aprenentatge permanent, l"organització del treball, la conciliació de la vida familiar, la igualtat d"oportunitats, la inclusió social i el desenvolupament sostenible.

Pla de Reinserció Laboral

La inserció laboral de col·lectius en risc d"exclusió social és una de les prioritats del nostre compromís amb la societat.

Per aquest motiu, la nostra borsa de treball està a la disposició de:

  • Fundacions: Exit.
  • Empreses d"Inserció laboral: Andròmines.
  • Associacions d"ajuda social: Proyecto Hombre, Trini Joven.
  • Centres especials de treball.

Pla d"Igualtat efectiva d"oportunitats entre dones i homes

A Ara Vinc hem implantat el Pla d"Igualtat de manera voluntària amb el propòsit de donar el mateix tracte i les mateixes oportunitats a qualsevol persona amb independència del seu sexe.

Col·laboració amb ONGs

Ara Vinc materialitza el seu compromís de solidaritat en matèria de salut, drets humans, integració i cooperació mitjançant un conveni de col·laboració activa amb les següents organitzacions.

127